P R O   J U S T I T I A

 

"De griffier bij een hof en een rechtbank = pro-justitia = Le greffier à la cour et au tribunal" 

 

Gerechtsgriffier- Greffier de Justice- Rechtspfleger- Clerk of Justice-
 Funzionari Giudiziari- Cancelliere- Secretarios judiciales- Officiais de Justiça...

JUSTITIE
geschiedenis, taal, cultuur, kunst,
rechtspraak, bibliografie,
verenigingen, varia, actualiteit, 
afbeeldingen, curiosa,
wetenswaardigheden, links

ACTOREN

magistraten, griffiers, 
advocaten, notarissen,
gerechtsdeurwaarders,
etcetera...

                

JUSTICE
histoire, langue, culture, art,
jurisprudence, bibliographie,
associations, divers, actualités,
images, curiosa,
curiosités, liens


ACTEURS 
magistrats, greffiers, 
avocats, notaires, 
huissiers de justice,
etcetera.

NEDERLANDS

 

FRANÇAIS

 

info@pro-justitia.be

 

pvg@telenet.be

 

Laatste update: 28.08..2012